Remote
 
Show jobs
For companies
 
frank ai
Join Umdasch Group Ventures, where future trends in construction and retail become disruptive innovations.
Office image
frank ai
Umdasch Group stands out as a start-up within a larger group, focusing on groundbreaking solutions for the construction industry.
Office image
frank ai
Be part of a multinational enterprise, fostering sustainable and digital transformation in over 60 countries.
Office image
frank ai
The company thrives as a leader in developing and distributing formwork technologies across diverse construction sectors.
Office image
frank ai
As a Sales Engineer for the Eastern region, you'll be pivotal in expanding Doka Bulgaria's market presence.
Office image
frank ai
Manage sales processes and cultivate client relationships, ensuring Doka's solutions add value and attain profitability.
Office image
frank ai
A solid background in construction education and experience in sales within the construction and building materials industries is required.
Office image
frank ai
Drive growth and partnerships with Operational and Technical departments, enhancing project execution and financial transactions.
Office image
frank ai
The role offers a compelling package, reaffirming Umdasch's commitment to their employees' success and development.
frank ai
Elevate your career with a pioneering group that values analytical skills, client understanding, and robust interpersonal relationships.
 

Търговски представител

This job opening is already off the market.
Get the app or see similar offers.

About the role

Описание на компанията

Doka е сред водещите световни компании в разработването, производството и дистрибуцията на кофражни технологии за всички области на строителството. С повече от 160 търговски и логистични локации в над 60 държави Doka Group има добре развита дистрибуторска мрежа, гарантираща бърза и професионална доставка на кофражни системи и компоненти, техническа поддръжка и сервизно обслужване. Doka Group е водещата компания от групата Umdasch с над 6800 служители по цял свят.Готов ли си да окажеш положително влияние върху нашия екип?Желаеш ли да положиш усилия и да направиш необходимото, за да гарантираш успеха на екипа?ДОКА БЪЛГАРИЯ ЕООД предоставя атрактивна възможност за опитен инженер-търговец, за регион Източен, който да стимулира продажбите и постигането на целите на компанията по Черноморието. Вие ще сте пряко подчинен на ръководителя на Търговски отдел, като ще отговаряте за разширяване на присъствието на Doka в България и увеличаване на продажбите с цел укрепване позициите на Doka на пазара.

Описание на работното място
 • Създавате и поддържате активно търговски взаимоотношения с клиенти и управлявате процеса на продажбите
 • Инициирате активно партньорство с Оперативен и Технически отдели в етапите на подготовка и реализация на търговските сделки, с акцент върху „добавената стойност” на Doka решенията
Read more

Umdasch Group is open for

 • People for
  Other
 • Interested to work in
  Krivina
 • We are looking to fill a
  Full-time position
 • For talents with seniority
  Mid-level
 • With a capacity of
  40 hours per week
 • And we are happy to pay
  Get the app to see

The story

Analyzing future trends and requirements, evaluating the latest technologies and deriving potentially disruptive business models for construction and retail – that is the core of what we do.

There are

11 – 50

employees in the company

500M+

Company annual revenue

Offices

The Umdasch Group Ventures is the Future & Innovation Hub of the Umdasch Group. We see ourselves as a start-up within the group. At the same time, we are the enabler for future-oriented solutions that move along the life cycle management of projects in the construction industry or trade. We therefore invest strategically in young technology products and companies and work on new business models in cooperation with international partners. The main focus is on sustainability, digitalization, renovation and modularization, with all the many different specializations that this entails.

 • Austria flagAmstetten
  Flexible hours
  Remote work
  Team events
Office imageOffice imageOffice image

Markets

Umdasch Group serves clients from Austria.

Umdasch Group is open for

 • People for
  Other
 • Interested to work in
  Krivina
 • We are looking to fill a
  Full-time position
 • For talents with seniority
  Mid-level
 • With a capacity of
  40 hours per week
 • And we are happy to pay
  Get the app to see

This job opening is already off the market.
Get the app or see similar offers.